Irene Leuenberger-Woodtli

Irene Leuenberger-Woodtli

Shiatsu

Unterdorf 20, 3233 Tschugg
Telefon: 032 535 10 93

Unterdorf 20
3233 Tschugg

Telefon: 032 535 10 93

Shiatsu

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu